Aktuálne novinky 2× týždenne v období COVID-19

Dostávajte e-mailom novinky v podobe e-novín: Biznis info - Firma a koronavírus. Pravidelne sledujeme dianie a aktualizujeme informácie, ktoré vám pomôžu lepšie sa orientovať v súčasnej situácii. E-noviny zasielame vždy v utorok a štvrtok.

Z obsahu e-novín:
  • Potrebné zákony na správny chod firmy
  • Odborné články na vybrané témy
  • Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
  • Otázky a odpovede
  • Užitočné informácie

Všetky novinky tak budete mať poruke, na jednom mieste a zadarmo.

Registráciou na webinár otázok a odpovedí dávate súhlas na Vaše oslovenie cez naše Sociálne siete - Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram.

Input:
Input:
Pozrite si ukážku e-novín Biznis info: Firma a koronavírus
Biznis info - Firma a koronavírus
Biznis info - Firma a koronavírus
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / VYDANIE: 12/2021

[[salutation]],

Vážený návštevník / Vážená návštevníčka,

snahou čo najlepšieho servisu e-mailových novín je pravidelne prinášať aktuálne spravodajstvo z jednotlivých odborných oblastí vo forme príspevkov. Z dôvodu neustáleho skvalitňovania našich služieb sa stretnete aj s jednoduchými anketami, kde budete môcť vyjadriť Vašu spokojnosť, či pripomienky, alebo námety pre zlepšenie fungovania informačného servisu. Prípadne sa budete môcť stať spolutvorcami nových produktov vydavateľstva. Vaše úsilie a ochotu budeme odmeňovať aj vecnými darčekmi. S pozdravom
Verlag Dashöfer s.r.o.


Potrebné zákony pre orientáciu sa v problematike nastavenia chodu firmy v súvislosti s koronavírusom

Zákonník práce

Zákon o sociálnom poistení

Obchodný zákonník

Odborné články na vybrané témy

Záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa už nebude možné rozšíriť na ďalších zamestnávateľov

... Od začiatku marca sa mení zákon o kolektívnom vyjednávaní. Záväznosť reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa už nebude možné rozšíriť na ďalších zamestnávateľov, ktorí nie sú združení v zamestnávateľskom zväze a nie sú pokrytí žiadnou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa. Vyplýva to z novely ...

Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad poistného za február 2021

... Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za február 2021. Lehota splatnosti sa im predĺži do 30. júna 2021. Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým ...

Podniky na Slovensku zatiaľ nemajú možnosť pripraviť sa na možný tvrdý lockdown

... Podniky na Slovensku zatiaľ nemajú možnosť pripraviť sa na možný tvrdý lockdown. Vláda pritom v nedeľu odsúhlasila, že ak nové opatrenia na riešenie aktuálnej pandemickej situácie nezaberú do 21. marca, začne sa príprava na zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny. Čo ...
... EIB podporila naSlovensku vroku 2020investície vovýške 211mil. EUR dopodnikov, energetickej efektívnosti, inovácií adigitalizácie. Zároveň podpísala nové pôžičky vsume 148mil. eur. EIF vyčlenil nakapitálových investíciách azárukách 63mil. eur. Vďaka pomoci EIB bude mať prospech viac než 2600podnikov ...

Respirátory budú od 15. marca 2021 povinné vo všetkých interiéroch

... Od 8. marca 2021 bude povinnosťou nosiť respirátor FFP2 bez filtra v obchodných prevádzkach a v mestskej hromadnej doprave, od 15. marca 2021 následne vo všetkých interiéroch, okrem prvého stupňa základných škôl.Vyplýva to z opatrení, ktoré 28. 2. 2021 schválilavládav rámci riešenia aktuálnej pandemickej ...

SP upozorňuje zamestnávateľov: Odstráňte chyby v mesačných výkazoch za január 2021, aby boli výkazy prijaté

... Sociálna poisťovňa naďalej eviduje množstvo Mesačných výkazov poistného a Výkazov poistného a príspevkov za január 2021, ktoré zostali v aplikácii na strane zamestnávateľov bez korektného odoslania.Zamestnávateľ je povinný skontrolovať si vo výkazoch chyby, ktoré mu hlási aplikácia. Bez toho výkazy nie ...

Označenie A+++ končí. Nové energetické štítky umožnia jednoduchší výber úsporných spotrebičov

... Od 1. marca 2021 platia na Slovensku avostatných krajinách Európskej únie nové energetické štítky pre prvé druhy spotrebičov. Označenie A+++ končí. Nové energetické štítky umožnia jednoduchší výber úsporných zariadení. Zmena štítkov sa od 1. marca týka umývačiek riadu, práčok, práčok so sušičkou, chladničiek ...

Od marca môžu študenti od 15 rokov s neukončenou povinnou školskou dochádzkou vykonávať ľahšie práce

... Novela Zákonníka práce umožní od 1. marca 2021 študentom od 15 rokov veku s neukončenou povinnou školskou dochádzkou vykonávať aj iné ľahšie práce než mohli doteraz. Novela Zákonníka práce umožní od 1. marca 2021 študentom od 15 rokov veku s neukončenou povinnou školskou dochádzkou vykonávať aj iné ...

Odvodová úľava pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného sa má od začiatku budúceho roka zrušiť

... Odvodová úľava pri zamestnávaní osôb, ktoré boli dlhodobo bez práce, by sa mala od začiatku budúceho roka zrušiť. Ministerstvo práce asociálnychvecí tento krok zdôvodňuje tým, že v praxi sa táto odvodová výnimka využíva len ojedinele a jej uplatňovanie má klesajúci trend. Zrušenie odvodovej výnimky je ...

Kedy potvrdenie školy, že dieťa sa vzdeláva dištančne, na nárok na pandemickú OČR stačí a kedy nie?

... Sociálna poisťovňa opätovne pripomína, že z dôvodu starostlivosti o dieťa vzniká nárok na dávku pandemické ošetrovné iba vtedy, ak je škola uzatvorená alebo má obmedzenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu a iba počas obdobia uvedenom v rozhodnutí príslušného orgánu o jej uzatvorení. ...
... Podávame ďalšiu pomocnú ruku podnikateľom aobčanom. Vláda SR schválila návrh ministra financií Eduarda Hegera voveci odpustenia vyrubenia úroku zomeškania za nezaplatenie dane aoduloženia pokuty za nepodanie daňového priznania. Podávame ďalšiu pomocnú ruku podnikateľom a občanom. Vláda SR schválila ...

Zamestnávatelia a SZČO majú možnosť odkladu splatnosti poistného za február 2021

... Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) na nariadenie vlády SR z 24. februára 2021, ktoré im v čase pandémie umožňujeodklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac február 2021 do 30. júna 2021,za predpokladu splnenia zákonom a nariadením stanovených ...

Otázky a odpovede

Webinár

PDF NA STIAHNUTIE

Pripravili sme pre Vás online kurz: DPH EXPERT JUNIOR, VIAC INFOOBJEDNÁVKA.

DPH expert junior

Užitočné informácie

Opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s koronavírusom:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:

Zopakujme si kľúčové poznatky: Aký je inkubačný čas COVID-19?

Pri odhadovaní rizika nákazy a pre efektívnu ochranu vašich blízkych je dôležité poznať aspoň jeden z najvýznamnejších parametrov ochorenia COVID-19: inkubačný čas.

Čo je to „inkubačný čas“?

Ide o časový interval od vniknutia mikroorganizmu do vnímavého jedinca po objavenie sa prvých klinických príznakov ochorenia, ktorý je charakteristický pre danú infekciu. Inkubačný čas jednotlivých ochorení sa teda zvykne líšiť.

Niektoré infekcie majú relatívne krátky inkubačný čas. Napríklad v prípade salmonelózy je inkubačná doba od konzumácie kontaminovanej stravy po prvé príznaky ochorenia v rozmedzí 12 až 36 hodín, v prípade niektorých toxikoinfekcií sa dokonca prvé príznaky objavujú v priebehu niekoľkých hodín.

Existujú však aj také patogény, ktoré majú pomerne dlhý inkubačný čas. Spomedzi známych ochorení tu možno spomenúť napríklad vírusovú hepatitídu typu A, v prípade ktorej je horná hranica stanovená na 50 dní alebo vírusovú hepatitídu typu B, ktorej inkubačný čas je 50 až 180 dní.

Aby sa zabránilo prenosu nákazlivého ochorenia na ďalších ľudí, zavádzajú sa rozličné opatrenia, ktoré majú prerušiť cesty prenosu nákazy. Pri akútnych respiračných ochoreniach, vrátane COVID-19, sa za jedno z takýchto opatrení považuje domáca izolácia pozitívnych osôb a karanténa ich kontaktov.

Osoby, ktoré boli v kontakte s infikovaným, podstupujú karanténu, ktorá má spravidla dĺžku zodpovedajúcu maximálnemu inkubačnému času daného ochorenia. Po uplynutí tejto lehoty by už osoba nemala byť infekčná.

Najdôležitejšie informácie k inkubačnej dobe COVID-19

  • Inkubačný čas ochorenia COVID-19 je 2 až 14 dní, no ojedinele môže byť aj dlhší (bol dokázaný až 27 dní). Vo väčšine prípadov je inkubačný čas 5 až 6 dní.
  • Za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi. Osoba je pritom infekčná (vylučuje z tela vírusy) už dva dni pred nástupom prvých príznakov.
  • V priebehu inkubačného času ochorenia môže ľuďom, ktorí sú infikovaní vírusom SARS-CoV-2, vyjsť negatívny test vyšetrenia na COVID-19. Je to preto, že v čase odberu vzorky sa vírus ešte nestihol v tele namnožiť do tej miery, aby ho bolo možné spoľahlivo odhaliť. Preto je potrebné postúpiť testovanie s dostatočným časovým odstupom od chvíle, kedy došlo ku úzkemu kontaktu s infikovanými osobami. Vzhľadom na výskyt nových variantov vírusu sa testovanie v súčasnosti podstupuje najskôr na 8. deň. Výnimkou je, ak sa u vás dostavili klinické príznaky - vtedy sa testujte hneď.
  • Práve pre relatívne dlhý inkubačný čas ochorenia je dôležité, aby aj negatívne testované osoby dodržali preventívnu 14-dňovú karanténu. Príznaky ochorenia sa u vás môžu prejaviť aj po ôsmom dni. Navyše tým minimalizujete riziko, že infekciu zanesiete na pracovisko alebo do kruhu svojich známych. Nákazu nepodceňujte ani v prípade, že máte bezpríznakový priebeh infekcie. Zdravotný stav sa môže prudko zhoršiť aj v priebehu niekoľkých hodín.

Vypracoval Odbor epidemiológie v spolupráci s Odborom komunikácie ÚVZ SR


Odhlásiť z odberu sa môžete TU.